آب و هوا
نظرسنجی
اوقات شرعی
آمار بازدید

بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی

اهم وظايف:

 

1- نظارت و پيگيري در كليه واحدهاي مختلف شهرداري از طریق بازرس مقیم و بازرسی دوره ای ، به منظور حصول اطمينان از اجراي صحيح ضوابط و مقررات .

2 - انجام تحقيقات و بازرسي به منظور كشف نارسائيها و رسيدگي به موارد خلاف ضوابط و مقررات .

3- راهنمايي و ارشاد كاركنان با استفاده از روشهای مطلوب و اصولی ، به منظور جلوگيري از تخلفات و بهبود عملكرد و ارتقاء بازدهي مجموعه شهرداري

4- كنترل مستمر از كميت و كيفيت نحوه خدمتی كاركنان به منظور شناسايي افراد ساعی و متعهد از افراد خاطي و سهل انگار در جهت رفع تبعيض ، افزايش كارآيي و بهره وری پرسنل شهرداری .

5 - انجام بازرسي هاي ادواري و مستمر در زمينه فعاليتهاي مختلف شهرداري به منظورحصول اطمينان از حسن اجراي امور .

6 - بررسي و ارزيابي عملكرد مديران و كاركنان شهرداري به منظور شناسايي افراد متعهد ، متخصص و كارآمد و ایجاد زمینه ارتقاء آنان .

7 - حفظ سلامت و ارتقاء بازدهي از طريق بازرسي­های مستمر و دوره ای مطلوب ، علمی و راهگشا .

8- رسيدگي و اعلام نظر صريح در خصوص تخلفات کارکنان حوزه های مختلف شهرداری در ارتباط با وظایف محوله و متعاقباً تهيه و ارسال گزارشات لازم به مراجع ذيربط با رعایت سلسله مراتب اداری .

9 - نظارت بر نحوه اطلاع رسانی بموقع ضوابط و مقررات ملاک عمل به شهروندان با هدف تکریم ارباب رجوع .

10 - بررسي شكايتهاي مرتبط واصله از اشخاص حقيقي و حقوقي توام با اعلام نظر و ارائه پیشنهادات لازم و عندالزوم پاسخگویی به متقاضیان مربوطه .

11 - انجام و تكميل تحقيقات و بررسيهای مقتضی در چارچوب وظايف محوله ، از مديران و كاركنان مناطق ، سازمانها ، ادارات و شرکتهای وابسته به شهرداری .

12 - دريافت نامه ها و شكوائيه ها ، برقراري ارتباط مناسب با شهروندان و دستگاههاي اجرايي برون سازمانی . 

 

 

 

 

URMIA WEATHER

 


 

بستن

نظرسنجی

نظر شما درباره وب سایت اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد شهرداری ارومیه چیست؟ثبت نظر  نمایش نتایج
دی ان ان