آب و هوا
نظرسنجی
اوقات شرعی
آمار بازدید

شرح وظایف کارشناس بازرس حقوقی

  1-ارائه پیشنهادات براي افزایش بهره وري و همكاري در تهیه و پیاده سازي پیشنهادات پذیرفته شده.

2-بررسی و اعلام نظر پرونده ها یا موارد ارجاعی حسب مورد و پاسخ به استعلامات حقوقی

3- بررسی استعلامات داخلی و خارج از شهرداري و ارائه گزارشات مربوط

 4-تهیه مستندات قانونی مورد نیاز دوایر مختلف شهرداري حسب موارد ارجاعی

 5-دفاع از حقوق شهرداري در مقابل دعاوي حقیقی و حقوقی

 6-ذخیره و بازیابی اصلاح اطلاعات حقوقی

 7-شركت در جلسات دادرسی اعم از حقوقی و كیفری

 8-همكاري در قالب كارگروهی جهت گردآوري مطالب از طریق بخشنامه ها، كتب موجود ، مكاتبات و اینترنت جهت تدوین موارد حقوقی و استفاده مورد نیاز تحت هماهنگی مسئولین مربوط

9- نظارت بر برنامه ریزي و نظارت هماهنگی امور حقوقی معاونتها، مناطق و سازمانهاي وابسته

10- نظارت بر هماهنگی كشیك­هاي حقوقی ایام تعطیل از طریق هماهنگی تلفنی به صورت موردي

11- نظارت بر فعالیت­هاي مربوط به كارشناس حقوقی منطقه به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق و منافع شهرداري

 12-نظارت و پیگیري كلیه مسائل مالی و ریالی امور حقوقی و كنترل پرونده هاي قضایی

 13-استخراج ، مستند سازي ، بروز رسانی و اشتراک گذاري اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به كمیته مستند سازي

14- یشنهاد ، تدوین و بروز رسانی فرایندهاي تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص هاي مرتبط با فرایندها

 15-تهیه و تنظیم گزارشات لازم از نتایج بازرسی های انجام شده و ارائه به مافوق برای اتخاذ تصمیم

16-ارائه پیشنهادات سازنده به منظور بهبود روش­ها، افزایش بهره وری و ارتقاء کیفی تصمیمات مدیریتی و فراهم کردن ساز و کار مناسب برای ترغیب کارکنان به مشارکت در این امر و جمع­بندی، تجزیه و تحلیل و تهیه گزارش پیشنهادات واصله

حضور در کمیته­ها، کمیسیون­ها و جلسات مختلف و تصمیم­گیر در معاملات و سایر امور اجرائی در مجموعه شهرداری(مرکز، مناطق، سازمان­ها و سایر دوائر ذیربط) جهت انجام وظیفه نظارتی حسب نظر مدیر کل یا مقامات مافوق.

17-پیشنهاد ابطال یا صدور بخشنامه ها، دستورالعمل­ها، لوایح، مصوبات و برنامه ها و سیاست­های آن­ها جهت حسن جریان امور و انجام سایر موارد ارجاعی از سوی مدیر کل یا مقامات مآذون

18-پیشنهاد، تدوین و بروزرسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنینتعریف و پایش شاخص های مرتبط با فرآیندها

 

URMIA WEATHER

 


 

بستن

نظرسنجی

نظر شما درباره وب سایت اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد شهرداری ارومیه چیست؟ثبت نظر  نمایش نتایج
دی ان ان