آب و هوا
نظرسنجی
اوقات شرعی
آمار بازدید
 1. نظارت بر اجراي دستور العمل ها و ضوابط شهرسازي و همچين نحوه صدور پروانه ساختماني ، گواهي پايان كار يا عدم خلاف و ... به منظور حصول اطمينان از نحوه اعمال ضوابط و مقررات
 2. مطالعه و رسيدگي به مدارك و سوابق مربوط به فعاليتهاي شهرسازي به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي امور
 3. بررسي و نظارت بر تنظيم و اجراي توافقات در كميسيونهاي داخلي شهرسازي در چارچوب صرفه و صلاح شهرداري
 4. نظارت بر اجراي مصوبات كميسيون ماده صد و ماده پنج به منظور حصول اطمينان از اجراي مصوبات
 5. دريافت گزارشات و شكايات و رسيدگي در مورد مفاد آنها
 6. اعلام نظر كارشناسي و صريح در مورد تخلفات انجام شده و ارجاع به مراجع ذي ربط از طريق سلسله مراتب اداري
 7. بررسي و ارزيابي عملكرد كاركنان در حوزه شهرسازي و معماري و ارجاع به مراجع ذي ربط
 8. بازرسي از طرحها خدمات شهري از مناطق و سازمانها وابسته به شهرداري .
 9. ارائه طرحها و نظرات اصلاحي و رفاهي در زمينه بهبود پيشبرد فعاليتهاي شهرسازي و معماري
 10. راهنمائي و ارشاد كاركنان در زمينه مشاغل مورد تصدي در حوزه نظارتي
 11. بررسي روند تهيه طرحهاي مطالعاتي و تفضيلي ، تفكيك اراضي به منظور حصول از اجراي صحيح ضوابط و مقررات شهرسازي
 12. انجام تحقيقات و بررسي به منظور كسب اطلاعات و جمع آوري اسناد و مدارك مورد نياز
 13. تهيه و ارائه گزارشات ، نارسائيها در اجراي ضوابط شهرسازي و بخشنامه و دستورالعملها
 14. نظارت بر اجراي دستور العملهاي حقوقي و قضايي به منظور صيانت از منافع شهرداري و شهروندان در حوزه مسئوليت واگذاري
 15. اجراي دستورات و ابلاغيه هاي نظارتي توسط مقام مافوق

 

URMIA WEATHER

 


 

بستن

نظرسنجی

نظر شما درباره وب سایت اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد شهرداری ارومیه چیست؟ثبت نظر  نمایش نتایج
دی ان ان