آب و هوا
نظرسنجی
اوقات شرعی
آمار بازدید
  1. مطالعه و رسيدگي مدارك و سوابق مربوط به فعاليتهاي فنی و عمراني و تملك املاك در مرحله واگذاري اجراي پروژه و انعقاد قرارداد و اجراي آنها بر اساس شرايط درج شده در قرارداد به منظور حصول اطمينان از حسن جريان امور
  2. بازديد و بازرسي از طرحهاي عمراني و بهره برداري به منظور اخذ اطلاعات نظارتي از مناطق ، سازمانها و شركتهاي وابسته به شهرداري .
  3. بررسي پيشرفت طرحها و پروژه ها با توجه به زمانبندي به منظور نظارت و انطباق پيشرفت فيزيكي با ريالي .
  4. بررسي انطباق قراردادهاي منعقده با وضعيت اجراي پروژه ها به منظور حصول اطمينان از حسن انجام امور .
  5. انجام تحقيقات و بررسيها به منظور كسب اطلاعات و جمع آوري اسناد و مدارك مورد نياز
  6. بررسي و ارزيابي عملكرد كاركنان حوزه معاونت فني و عمراني و اداره كل املاك و امور مشارکتها .
  7. دريافت گزارشات و شكايات و رسيدگي در مورد مفاد آنها .
  8. اجراي دستورات و ابلاغيه هاي نظارتي توسط مقام مافوق .
  9. ارائه طرحها و نظرات اصلاحي و رفاهي در زمينه بهبود و پيشبرد فعاليتهاي عمراني .
  10. ابلاغ كليه دستورالعملها، بخشنامه ها و مصوبات شهرداري ارومیه به كليه بازرسين حوزه ها جهت نظرات بر حسن اجراي امور.

 

URMIA WEATHER

 


 

بستن

نظرسنجی

نظر شما درباره وب سایت اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد شهرداری ارومیه چیست؟ثبت نظر  نمایش نتایج
دی ان ان