آب و هوا
نظرسنجی
اوقات شرعی
آمار بازدید
  1. انجام رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم در مورد آن­ها و مطالعه و بررسی شکایات ارجاع شده از طرف مقام مسئول.
  2. انجام ماموریت های لازم به منظور بررسی نحوه اجرای قوانین، آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به شکایات
  3. نظارت بر نحوه راهنمایی مراجعین و در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل یا انجام درخواست های متقاضیان و مراجعه کنندگان
  4. پاسخگویی حضوری و تلفنی به مراجعین و راهنمایی آنان به واحدهای زیربط
  5. مطالعه و بررسی مستمر روش های مناسب انجام کار در واحدهای بازرسی و پاسخگوئی به شکایات
  6. همکاری و تنظیم و تکمیل گزارش های عملیاتی رسیدگی به شکایات مطابق فرم های ابلاغی و ارسال به دفتر بازرسی
  7. رسيدگي مدارك و سوابق مربوط به فعاليتهاي خدمات شهري بمنظور انطباق با دستورالعملها و ضوابط ابلاغی .
  8. نظارت بر حسن اجراي امور از طريق رسيدگي و بازديدها موردي و نوبه اي.
  9. دريافت گزارشات و شكايات و رسيدگي در مورد مفاد آنها

 

URMIA WEATHER

 


 

بستن

نظرسنجی

نظر شما درباره وب سایت اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد شهرداری ارومیه چیست؟ثبت نظر  نمایش نتایج
دی ان ان